مسجد

/مسجد

جلوه ای از همیاری اهالی خانیک-۱۳۸۴+فیلم

https://hw17.asset.aparat.com/aparat-video/dd16b60f3c9330a765ce487be78e0c0a9933416-144p__88655.mp4

By | ۱۳۹۶-۱۲-۲۷ ۱۹:۲۵:۵۳ +۰۰:۰۰ اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۶|حسینیه, خانیک, دیدنی, فیلم ونماهنگ, مسجد|0 Comments

گذری بر مراحل ساخت مسجد خانیک -فیلم

https://hw19.asset.aparat.com/aparat-video/6345328c2ecb185e325e353507b0daec9932763-144p__94124.mp4

By | ۱۳۹۶-۱۲-۲۶ ۲۲:۳۳:۵۰ +۰۰:۰۰ اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۶|خانیک, فیلم ونماهنگ, مسجد|0 Comments