خانیک

/خانیک

آخرین تصاویر از سیل ۲۷ فروردین۹۷ در خانیک

27 فروردین1397 https://as11.asset.aparat.com/aparat-video/2b227349ade0e4038ef4ab609fba857510243058-360p__68197.mp4 https://hw20.asset.aparat.com/aparat-video/76b6045e8dd5b9ac495bcefc7e0bff7010234480-360p__12401.mp4  

By | ۱۳۹۷-۲-۲ ۱۴:۰۴:۵۶ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۷|اخبار, تصاویر, خانیک, فیلم ونماهنگ|0 Comments

خاک برداری و تسطیح محل احداث سرویس های بهداشتی امام زاده

    امامزاده سلطان کریمشاه

By | ۱۳۹۷-۱-۱۷ ۱۷:۰۲:۱۵ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۷|اخبار, امام زاده سلطان کریمشاه, تصاویر, خانیک|0 Comments

خانیک ۱۳فروردین۱۳۸۷ -فیلم

https://hw20.asset.aparat.com/aparat-video/51fa742180e4522b09f5ebc8d0303ff710025352-480p__86788.mp4

By | ۱۳۹۷-۱-۱۷ ۱۱:۵۵:۰۹ +۰۰:۰۰ فروردین ۱۷ام, ۱۳۹۷|خانیک, دیدنی, فیلم ونماهنگ, مناظر طبیعی|0 Comments