حلقه های صالحین

/حلقه های صالحین

نشست شورای پایگاه با مسئولین حوزه شهید اشرفی اصفهانی

By | ۱۳۹۶-۱۱-۸ ۱۰:۲۲:۵۰ +۰۰:۰۰ بهمن ۵ام, ۱۳۹۶|اخبار, بسیج, حلقه های صالحین, خانیک|0 Comments

جلسه انس با قرآن و منتظران موعود – روستای خانیک

چهارشنبه 20 بهمن 1395  - مسجد خانیک

By | ۱۳۹۵-۱۱-۲۱ ۱۱:۱۹:۰۰ +۰۰:۰۰ بهمن ۲۱ام, ۱۳۹۵|اخبار, بسیج, تصاویر, حلقه های صالحین|0 Comments

هیئت منتظران موعود ۷ بهمن۱۳۹۵

برنامه های همایش بسیجیان با عنوان منتظران موعود اقامه نماز [...]

By | ۱۳۹۵-۱۱-۸ ۲۳:۲۲:۵۱ +۰۰:۰۰ بهمن ۸ام, ۱۳۹۵|اخبار, بسیج, تصاویر, حلقه های صالحین, خانیک|0 Comments