موقوفه خانم لیلی خیری مقدم (مسجد خانیک)

/, خانیک, موقوفات/موقوفه خانم لیلی خیری مقدم (مسجد خانیک)

موقوفه خانم لیلی خیری مقدم (مسجد خانیک)

در راستای سنت پسندیده وقف خانم لیلی خیری مقدم همسر محترمه آقای عباس ادبی نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی روستای خانیک را  در تاریخ ۲۳فروردین۱۳۹۱بیاد فرزند شان شادروان محسن ادبی وقف مسجد چهارده معصوم (علیهم السلام) روستا نمودند. خداوند به ایشان جزای خیر عنایت فرموده و روح فرزندشان را شاد نماید. انشاء الله

By | ۱۳۹۵-۷-۱۵ ۱۷:۰۴:۲۷ +۰۰:۰۰ فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۱|اخبار, خانیک, موقوفات|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment