شب میلاد امام عصر ارواحنا فداه در خانیک

/, تصاویر, مراسم مذهبی/شب میلاد امام عصر ارواحنا فداه در خانیک